Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Những cải cách trong chương trình đầu tư eb5


Người giữ EB-5 visa được cấp thẻ xanh cho phép họ sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ. Có thể mang theo vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ sang Mỹ. Những cải cách gần đây của USCIS để hướng tới sự minh bạch trong chương trình đầu tư EB-5 đã làm tăng số lượng ứng viên tham gia chương trình trong những năm gần đây.


Có 4 bước chính trong quy trình xin định cư mỹ diện eb5

Đầu tiên, ứng viên phải xác định doanh nghiệp Mỹ mà họ muốn đầu tư. 

Thứ hai, ứng viên phải đầu tư một khoản vốn bắt buộc vào doanh nghiệp đã chọn và phải nộp đơn I-526. 

Thứ ba, ứng viên phải có được visa thường trú có điều kiện, cho phép họ đến Mỹ để giám sát khoản đầu tư của họ trong 2 năm. Ứng viên được cấp visa thường trú có điều kiện trong 2 năm sau khi được phê duyệt đơn I-526, nếu nhà đầu tư đã ở Mỹ theo tình trạng không định cư hợp lệ, hoặc đơn DS-230, nếu nhà đầu tư sống bên ngoài Mỹ.

Cuối cùng, ứng viên phải chứng minh rằng họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5 bằng cách nộp đơn I-829 sau 2 năm. Các nhà đầu tư EB-5 sẽ được cấp visa thường trú không có điều kiện khi đơn I-829 được phê duyệt.

Các nhà đầu tư EB-5 có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau khi hoàn thành chương trình EB-5. Để có đủ tư cách trở thành một công dân Mỹ, người có EB-5 visa đầu tiên phải là thường trú nhân trong ít nhất 5 năm. Sau đó họ phải trải qua quá trình nhập tịch để có thể trở thành công dân Mỹ. Được là công dân Mỹ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn thường trú nhân.

Việc bảo lãnh cho các thành viên gia đình nước ngoài cũng trở nên dễ dàng hơn đối với công dân Mỹ. Các công dân cũng có đủ điều kiện để tham gia các chương trình ích lợi của chính phủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét